VOS Vlaamse Vredesvereniging

VOS-kleur6VOS werd opgericht in 1919 door Vlaamsgezinde IJzerfrontsoldaten met hun idealen: Nooit meer Oorlog – Godsvrede – Zelfbestuur. Erkend als sociaal-culturele vereniging voor volwassenenwerk in 2000, profileert VOS zich als Vlaamse Vredesvereniging.

VOS wil in Vlaanderen o.m. bijdragen aan het bewustzijn van ontwikkelingen die de ‘grote’ en de ‘kleine’ vrede bedreigen.

Om haar doel te bereiken werkt VOS informatief, sensibiliserend en mobiliserend via verschillende kanalen, met de uitgave van publicaties en de website http://www.vosnet.org, de organisatie van studiedagen en congressen, en de drukkingmiddelen zoals manifestaties en persmededelingen.

Meer uitleg vindt u op onze webstek en facebookpagina.